PŘÍBRAMSKÁ SVATOHORSKÁ ŠALMAJ
Ginevra + Sasiedzi
Příbramský deník - článek a foto
od Markéty Jankovské


Reportáž TV Fonka


IV.Příbramská svatohorská šalmaj

Ginevra music o.s. rozdělí rovným dílem výtěžek
v celkové výši 169 260,-Kč Dětské léčebně v Bukovanech a Svaté Hoře.

Ptáte se jak dopadla Šalmaj 2010 z pohledu nás, organizátorů a komu bychom chtěli z celého srdce poděkovat?

K tomu, aby se akce vůbec mohla uskutečnit je
nejdříve zapotřebí těch, kteří jsou vidět spíše na tiskovinách , než fyzicky.
Velké poděkování tedy vyslovujeme:

Městu Příbram za finanční podporu z rozpočtu města.

Středočeskému kraji
za grantovou dotaci.

Firmám:  Stavel, Internet Pb, Repas,
OHK– Czechpoint 
za finanční příspěvek

O skvělou propagaci se postarala firma DIRTECHO spolu s webovým portálem pribram.cz  a časopisem Brdský spoj

Službou ve velkém rozsahu pomohla firma ELM Zdeňka Pilouska, který měl během akce opravdu velké hoňky a to především pro nedisciplinovanost ze strany různých prodejců, kteří se připojovali, aniž by nahlásili odběr elektřiny, a tak proud několikrát vypadl. Naštěstí se výpadky proudu netýkaly programu, tudíž  návštěvníci tyto problémy nejspíš ani nezaregistrovali.  

Hmotnými dary pomohla firma Sehaz v podobě pamětních mincí pro návštěvníky, Středověká krčma Písek - Dětenice v podobě Voucherů pro dvě osoby k návštěvě středověkého programu, Pekařství Vodička se svým sladkým občerstvením pro vystupující dětské soubory, občerstvení Martina Hummela, zajišťující výměnu „žračenek“ za nějakou pochutinu pro organizátory.

Pak následuje samozřejmě velký dík těm, bez kterých by akce samotná včetně jejích příprav nemohla proběhnout.

V pátek před Šalmají nám přišli pomoci: Míra Míka, Simča Šrůtová, Juráš Kortánek, Alena Brůnová, Míra Votava, Vašek Pikrt, Vašek Náprstek, Iveta Náprstková, Ája Náprstková s Honzou.

No a teď přicházejí na řadu samotní aktéři při Šalmaji, kterým je také třeba vzdát hold.

Moderátoři: Romana Navarová a Gábor Mészáros bezproblémovou komunikací a vzájemnou spoluprací zvládli svou roli na výbornou.

Inspice: Helenka Dlabačová má letité zkušenosti s dodržováním časových bloků ze svého působení v příbramském divadle, a tak i na Šalmaji na ni bylo spolehnutí.

Hlavní účetní: Alča Brůnová nás též provází od samých začátků Šalmaje, dohlíží na to, aby smlouvy s vystupujícími měly všechny potřebné údaje a zpracovává svým krasopisem podklady pro celkové vyúčtování Šalmaje. Její další přednosti zde nebudeme raději zmiňovat, aby nám jí nechtěl někdo „vyfouknout“ :-)

Pokladní:
Hlavní pokladna č.1
:
Jarka Ryčlová, Marcela Vöröšová, Vlaďka Rybanská tvoří též základnu a zdravé jádro našich pomocnic, bez kterých by to opravdu nešlo. Stát celý den na nohou, obsloužit bezmála 1500 platících návštěvníků, tančit za doprovodu flašinetu a popovídat se spoustou dětí volajících:“Paní učitelkóó!“ vydrží jen málokdo.Letos našim pokladním u hlavního vstupu vydatně pomáhala Ája Náprstková se svým přítelem Honzou při kontrole vrácenkových náramků.

Pokladna č.2: Zdenka Halenkovská, Jana Cingelová, Vlaďka Tylšová na to šly od lesa a po předchozích zkušenostech se na pokladně vystřídaly. Vzaly si k sobě na pomoc další přátele a tak nejenže prodávaly, ale stihly si obejít stánky,užít programu a chvíle oddychu.

Pokladna č.3: naši přátelé z nedaleké Obecnice pod vedením Vaška Šefla nám vloni vytrhli trn z paty těsně před Šalmají. Ano, to jsou ti, kteří si sebou přinesou různá zahřívadla, koláčky i dobrou náladu a nebojí se o ně rozdělit :-)

Holky pro všechno:
Neberte mě doslova :-) ! Iveta Náprstková toho měla na starosti tak od všeho kousek. Rozdávala „žračenky“ a „chlastačenky“ všem pomocníkům, starala se o ubytování některých vystupujících, občas vypomáhala na hlavní pokladně při kontrole náramků. Péťa Procházková s kamarádkou Lenkou se zase staraly o to, aby u nás vystupující netrpěli hladem a žízní. No, kdy se vám stane, že se kolem vás točí dvě mladé dámy v korzetech a s vějíři, točí limo, mažou pomazánkami chléb a vaří kávu či čaj?

Parkoviště:
Trochu nevděčná role připadla i letos na Míru Rýdla a Dana Pražáka s kamarádem, kteří se starali o průjezdnost i parkování vozidel pod hlavním pódiem. Zpočátku jim pomáhala i levá ruka hlavního organizátora Vašek Náprstek a tak vše zvládli bez pěstí a nožů :-), zkrátka na jedničku.


Zvukaři:

Hlavní zvukař Honza Friedl v Vyššího Brodu je nejen mistr zvuku, ale i dlouholetý přítel Ginevry, která u něj natočila všechna svá CD. Zdatně mu sekundoval současný zvukař Ginevry Milan Vitiš a tak celkově zvuk dopadl na výbornou.


Občerstvení pro všechny:

My Češi se nezapřeme svou chutí k jídlu a pití. To vše vedle březnického pivovaru zajišťoval letos Martin Hummel, kterému zdatně pomáhala na druhém stánku Jitka Lavičková.


Účinkující:

Role historické postavy arcibiskupa Arnošta z Pardubic se již po čtvrté zhostil Luboš Halenkovský. Jeho sláva rok od roku stoupá, jeho řeč vedená staročeštinou je opravdu strhující, zjev impozantní a musím na něj prozradit, že letos se málem neubránil skoro stoleté stařence, která ho požádala o zpověď v domnění, že je opravdový:-). Naši kamarádi bubeníci Juráš Kortánek a Míra Votava udatně uváděli spolu s příbramským dudákem Jindrou Polidou a jeho dvěma hudebními přáteli další program.

Všechny další účinkující celého dne nezbývá než také pochválit za jejich včasné příjezdy i skvělé výkony.
A to je tak asi všechno. Pokud jsme někoho opomněli zde zmínit, věřte, že to nebylo úmyslem, nýbrž únavou materiálu na naší straně :-).

Za pořadatele Ginevra music o.s.
Romana Plecitá a Vašek Plecitý

IV.Příbramská svatohorská šalmaj
se konala 18.září  LP 2010
od 10:00 do 23:00 hodin
Historický průvod, k přivítání arcibiskupa Arnošta z Pardubic na Svaté Hoře, se sejde v 9:00 hodin na náměstí TGM v Příbrami. Odtud se ulicí Pražskou odebere k poutnímu místu. Pokud dorazíte v dobovém obleku, rádi Vás uvítáme v průvodu.


změna programu vyhrazena

Zveme Vás na koncert před ,,Šalmají"
16.9.2010
 Ginevra  a  Sasiedzi (PL)
Zámek Březnice - nádvoří

od 19:00 hodin

Pořadatel charitativní akce :
Ginevra music o.s.

Hlavní cíle Občanské sdružení Ginevra music o.s. jsou :
prezentace vlastní tvorby, vzdělávání a výchovná činnost se zaměřením na hudbu a českou historii, přispívání ke kulturnímu obohacení a vzdělávání veřejnosti, organizování benefičních akcí pro neziskové organizace, organizování kulturních akcí pro děti a veřejnost,
rozvíjení a navazování styků se zahraničními partnery v kulturní a společenské oblasti, přispívání ke kulturnímu obohacení a vzdělávání veřejnosti na poli kultur jiných.

Nabízíme sponzorům možnost reklamy na veškerých tiskovinách a v místě samotné akce. Rádi přivítáme Váš zájem podpořit kulturní akci, která pomáhá opět potřebným.

Předem děkujeme!
Ginevra music o.s.
ginevra (zavináč) ginevra.cz

Informace o loňské historické slavnosti včetně reportáží, fotografií a videozáznamu najdete na
informačním portálu


který je partnerem akce.

Ohlédnutí za III. Příbramskou
svatohorskou šalmají.

 …… psal se den 19.září LP 2009. Plul oblohou ve slunečném hávu. 

       Okolo deváté ranní se na starém  příbramském rynku scházejí měšťané,  poutníci, zbrojnoši, tuláci, urození páni a dámy, konšelé i urozenost na koních……
       Již potřetí se rozezněly dudy a bubny tamborů a hlásné trouby na vědomost dávaly, že se opět po roce na poutním místě Svatá Hora koná historická slavnost, nesoucí název  ,,Příbramská svatohorská šalmaj“.
      Zanedlouho se vydal dobový průvod ze starého rynku od kostela sv. Jakuba k potěšení všech ulicí Pražskou, vzhůru k poutnímu místu.
     Na nádvoří Svaté Hory čekalo od ranního kuropění mnoho řemeslníků, kteří chtěli zaujmout oči návštěvníků svým rukodělným umem.
     Spousty umělců z řad hudebníků, komediantů, tanečníků, šermířů, kejklířů, sokolníků přijeli z cizích krajů  předvést to, co se za dlouhá léta naučili. Ani krásné slunečné počasí nezaspalo a přišlo mezi nás.
Lákavé vůně různých pochutin a pokrmů tancovaly spolu s vůněmi medoviny, vína a sladu pivního.
A tak co si tělo žádalo, mohlo mu být dopřáno. Koně s kočárem vozili dítka i dospělé. Pracovat s dlátem, tu perník upéci, svíčku vyrobiti a další řemeslnou zručnost v sobě objeviti a vyzkoušeti mohli všichni, dle chutě své.
Zavládla pohoda s úsměvy na tvářích a nám pořádníkům (pořadatelům) duše radostí zaplesala.
Lepé děvy a chlapci ve ždímárnách (pokladny) 2 997 návštěvníků napočetli, a Ti byli ochotni zaplatit 50,- korun českých za celodenní kulturní program a navíc řemeslný jarmark. Dítka do 120 palců, lidé v hávu dobovém, invalidé nemuseli ani groš vyndati. Celkový odhad bystrý je pro akci lahodící, ne méně než 5 tisíc lidiček si přišlo spolu poklábositi.
      Aby návštěvníci nemuseli hluboko sahat do měšce, poděkovat se patří městu Příbram za výraznou finanční podporu. Dále kraji Středočeskému a všem partnerům, kteří byli na všech plakátech a na hlavní scéně se ctí vyvěšeni, bez ohledu, zda jeden pomohl méně a druhý více.Každý pomohl, jak jeho jmění stačí, a zaslouží tak veliké poděkování.
        Děkovat chceme i všem vystupujícím, řemeslníkům, kteří si pozornost lidí udrželi.
       V řadě neposlední nesmíme zapomenout na kamarády a lidi blízké, kteří nám při akci za kus žvance a lok medoviny pomáhají. Klobouk před nimi smekáme a přejeme si, aby nám i nadále byli nakloněni.
Za pomoci druhých se pyšnit můžeme nemalým darem 149 850,- korun českých, který bude přeťat v přesné polovině a spravedlivě rozdělen mezi Svatou Horu a Dětskou léčebnu v Bukovanech.
Bylo nám ctí prožít spolu s Vámi nezapomenutelnou atmosféru třetí Příbramské svatohorské šalmaje a pokud nám budou síly stačiti, rádi Vás spatříme, když ne dříve, tak na té další Šalmaji.

Za pořádající sdružení
Ginevra music o.s.
Václav Plecitý, Romana Plecitá


III. PŘÍBRAMSKÁ SVATOHORSKÁ ŠALMAJ

19. září 2009
 
(10:00 - 22:00) 

Video: Reportáž Michaely Rozšafné

vloženo: 22. 9. 2009 23:28, autor: Gymnázium Příbram

 Svatá Hora

Svatá Hora nad Příbramí se v soboru devatenáctého září stala dějištěm největší regionální historické slavnosti “Příbramské svatohorské šalmaje“. Na náměstí před barokním poutním místem se sešly desítky řemeslníků, kteří zde představovali své umění - byli to třeba kožař, řezbář, barvířka nebo tkadlena. Na jevišti pak svůj um předvedli divadelníci nejrůznějších žánrů, kejklíři, skupiny historického šermu a hudby. Vyvrcholení letošního ročníku tradičně obstarala legenda příbramské hudební scény skupina Ginevra a bonbonkem na závěr byl koncert pražské folkové kapely Asonance.

Informace o historické slavnosti včetně reportáží, fotografií a videozáznamu najdete na
informačním portálu


který je partnerem akce.

FOTOGALERIE
JANA VORKY

Další ročník historické slavnosti na Svaté Hoře

Dovolujeme si Vás pozvat na historicky laděnou slavnost, která se již potřetí koná v krásném prostředí poutního místa Svatá Hora v Příbrami. Je  připraven bohatý program pro všechny věkové skupiny.

Těšíme se na Vás!

 

 Na koho se můžete tento rok těšit :


*PROGRAM*Pořadatel charitativní akce :
Ginevra music o.s.

----------------------------------------------------------

II. PŘÍBRAMSKÁ SVATOHORSKÁ ŠALMAJ

    20. září LP 2008 se podruhé rozezněly bubny tamborů a fanfáry trubačů na příbramském rynku. Hlásné trouby na vědomost dávají, že se opět po roce na poutním místě Svatá Hora koná historická slavnost ,,Příbramská svatohorská šalmaj“. Z dalekých českých i cizích krajin k nám zavítali řemeslníci, hudci, tanečníci, šermíři, komedianti, kteří celý tento den lid nejen příbramský svým umem chtěli baviti.

        ….. rádi bychom se opět ohlédli do zákulisí a příprav výše jmenované akce. Loňský pilotní ročník, na kterém bylo bezmála 3000 návštěvníků, otevřel dveře k pokračování této, v Příbrami neobvyklé, akce. Každý pořadatel je vždy potěšen, pokud je návštěvník spokojený a domů si odnáší spousty hezkých dojmů. Jsme rádi, že se lidé rozhodli pro návštěvu naší akce a mohli si tak vybrat oproti loňskému roku z bohatšího kulturního i doprovodného programu. Bohužel nám letos nepřálo tolik počasí, ale i přesto se zimy nezaleklo 1863 platících návštěvníků. Z nich byli samozřejmě opět osvobozeni od celodenního vstupného invalidé, návštěvníci v dobových kostýmech a děti do 120 cm výšky.      

        Akci výrazně podpořilo město Příbram. Vzalo na svá bedra úhradu technického zajištění, finančně podpořilo akci kulturním grantem ve výši 93 000,- Kč. Za pořadatele bych chtěl tímto s úctou poděkovat za velmi dobrou spolupráci pracovníkům různých odborů města Příbram spolu s Technickými službami, Městskou policií a Galerií Fr. Drtikola. Nad samotnou akcí převzal záštitu také starosta města příbramského MVDr. Josef Řihák. Pozadu nezůstal ani Středočeský kraj, který na základě grantové žádosti přispěl částkou 20.000,-Kč.   

       Po oslovení firem z našeho regionu již podruhé zareagovaly a finančně podpořily akci tyto firmy:
Zat a.s.  a  TEN ART s.r.o. K těm se letos přidala firma Stavel Příbram s.r.o. a tak se povedlo získat další finanční podporu a to celkem ve výši 33.000,- Kč.

       Poděkování náleží i společnostem, které opět pomohly nezištně svými službami. Firma ELM pana Pilouska se postarala o zajištění,rozvod a připojení el.energie pro celou akci a té nebylo věru málo. Kladně hodnotíme přízeň vedení Svaté Hory a bezproblémovou spolupráci, včetně bezplatného pronájmu používaných prostor. Velkou měrou pomohla opět bez finančního nároku firma Dirtecho media s.r.o., jejíž poutavé návrhy veškerých tiskovin a poutačů propagovaly akci nejen v Příbrami, ale i v celém širém okolí. S tiskem vstupenek a letáků pomohla příjemnou slevou firma Pb tisk. Dětská odborná léčebna Bukovany v rámci své pomoci zajišťovala celodenní zdravotní asistenci při akci a byli jsme rádi, že ani tento rok neměly zdravotnice žádnou práci. Asistence dobrovolných hasičů byla dalším přínosem. Dobrou kávu pro zázemí vystupujících poskytla zdarma Jihlavanka a následné obsluhy se ujala půjčovna vodáckých potřeb firma Dronte z Prahy. Občerstvení pro všechny pořadatele věnovala firma D.R.C. Petra Lavičky spolu s Martinem Hummelem, kteří svými pochutinami uspokojili řadu ,,hladových i vyprahlých“ návštěvníků,s jejichž občerstvením jim pomohl pivovar Poutník z Pelhřimova a pivovar Plzeň. Dalšími partnery slavnosti byl Český rozhlas Region, Radio Proglas, CK AŠA, OHK Příbram, Sehaz, Brdský spoj, Středověká krčma Dětenice-Písek. Letošní novinkou byly slosovatelné vstupenky a tak si deset šťastných diváků mohlo odnést příjemné ceny, jako například let letadlem, věnovaný agenturou J.M.L.s.r.o.z letiště Dlouhá Lhota.

       Poděkování patří všem účinkujícím umělcům a řemeslníkům za to, že díky nim bylo opravdu na co se dívat. Moderátoři akce Milan Černohorský a Gábor Mészáros svým impozantním slovem odvedli také kus kumštýřské práce.

       Velice důležitým článkem je vždy tým lidiček při přípravách akce, při akci samotné a nakonec při úklidu. A tak jsme rádi, že okolo nás žije parta podobných nadšenců, kteří bez ohledu na odměnu přišli přiložit ruku k dílu. A že příprav bylo opravdu požehnaně, není třeba dodávat.
Moc jim všem z celého srdce děkujeme!

      Vůle dobrých lidí pomohla k pokračování akce, která jak doufáme potěšila mnohé. A právě proto se nám podařilo udržet i nadále charitativní záměr s tím, že ji mohli navštívit i méně majetní občané. V pořadatelské spolupráci s Občanským sdružením Ginevra music o.s. (hudební skupina Ginevra),  tak poputuje veškerý výtěžek ze vstupného ve výši 50,-Kč na potřebná místa. Celková částka výtěžku 93 150,-Kč  bude rovnou polovinou rozdělena mezi Dětskou odbornou léčebnu v Bukovanech a Nadaci za obnovu svatohorských schodů. Dalším vedlejším příspěvkem do kasiček léčebny a Nadace byla přesnou polovinou rozdělená částka 7178,- Kč od dobromilného poutníka Petra ,,Hrocha“ Bindera, který pomáhá potřebným prodejem svých knih sepsaných z jeho neobvyklých poutí. 


    Nás, co by organizátory, hřeje u srdíčka to příjemné, čemu se říká chvilka obyčejné pohody,klidu a veselí kterou jsme se snažili dát všem, kdo se přišel na Příbramskou svatohorskou šalmaj podívat.
Co dodat na závěr?

Jedno velké přání! Ve zdraví se opět za rok společně setkat.

 Václav Plecitý
 Romana Plecitá 
 (hlavní organizátoři akce)

 Ginevra music o.s.
 (spolupořadatel akce)